Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 98629

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej,

 • praca pod presją czasu,

 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami
 • Współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe