Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 78934

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w zespole

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie

 • Stres związany z obsługą Klientów zewnętrznych

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • Budynek wyposażony w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Bada zasadność zwrotu podatku oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
 • Obsługuje system wymiany informacji podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty