Oferty pracy

Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 78855

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca związana z bezposrednią obsługa klienta,

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze budynku - brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów ewidencyjnych żołnierzy rezerwy oraz komputerowej bazy (IZE) z godnie z przepisami;
 • dokładne, terminowe i zgodne z KPA załatwianie korespondencji dotyczącej przydzielonych plików kartoteki;
 • przygotowywanie zaświadczeń dla żołnierzy rezerwy o przebiegu służby wojskowej oraz duplikatów książeczek wojskowych;
 • skreślanie z ewidencji żołnierzy rezerwy po osiągnięciu górnej granicy wieku i przygotowanie dokumentów ewidencyjnych do przekazania do archiwum;
 • opracowywanie danych do bilansu zasobów podoficerów i szeregowych rezerwy wg. specjalności wojskowych;
 • obsługa specjalistycznego oprogramowania dot. administrowania rezerwami osobowymi (np. SI SPIRALA ZINT) i obiegu korespodencji;
 • przygotowywanie danych statystycznych do opracowania meldunków, prognoz, sprawozdań i planów gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych;
umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
umiejętność obsługi pakietu Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point) w stopniu dobrym;
poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
komunikatywność, asertywność, odporność na stres.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty