Oferty pracy

Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74472

Warunki pracy


 • Praca w zasięgu promieniowania monitora ekranowego powyżej 4 godz. dziennie;

 • Bariery architektoniczne (brak windy, podjazd tylko do wysokości parteru)

Zakres zadań

 • bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie w tym również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • przygotowuje oraz czynnie uczestniczy w promocji obronności oraz służby wojskowej
 • prowadzi postępowania w sprawie powołania do służby wojskowej w tym szczególnie do służby przygotowawczej
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje powierzony dział kartoteki ewidencyjnej
 • opracowuje meldunki, zestawienia i analizy z zakresu powierzonych obowiązków
 • przygotowuje zaświadczenia oraz prowadzi korespondencję na podstawie wniosków złożonych przez obywateli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem podstawowych programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole


Zobacz podobne oferty