Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72376

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych, praca wykonywana pod presją czasu i w stresie


 


miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku wielokondygnacyjnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parterze, toaleta dla niepełnosprawnych), budynek nie posiada windy, oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych
 • Bada zasadność nadpłaty podatku
 • Obsługuje systemy związane z realizowanymi zadaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty