Oferty pracy

Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72247

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie. Występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak windy i podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi.

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję żołnierzy rezerwy i osób zgodnie z ustalonym podziałem administrowanego terenu oraz wykonuje czynności administracyjne w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • przygotowuje wnioski o wydanie zaświadczeń z przebiegu służby wojskowej, dotyczące skierowania żołnierzy rezerwy do TWKL oraz duplikaty książeczek wojskowych
 • przyjmuje IZE z Wydziału Rekrutacji i innych WKU, zakłada IZE dla byłych żołnierzy zawodowych oraz wystawia wojskowe dokumenty osobiste
 • aktualizuje IZE dot. danych osobowych żołnierzy rezerwy i osób w systemie SPIRALA-ZINT na podstawie otrzymanej korespondencji i w czasie bezpośrednich kontaktów z interesantami
 • prowadzi analizy zasobów żołnierzy rezerwy, którym można przedstawić propozycje w ramach NSR oraz przekazuje dane do Wydziału Rekrutacji
 • wydziela z zasobów ewidencji żołnierzy rezerwy przeznaczonych do służby w oddziałach formacji OC w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych
 • opracowuje sprawozdania i analizy w wydziale należące do jego właściwości oraz innych zgodnie z odrębnym planem
 • realizuje zaplanowane zadania w czasie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz w sytuacjach kryzysowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i rozporządzeń wykonawczych , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Zobacz podobne oferty