Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69519

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca w zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- czterokondygnacyjny budynek urzędu z windą, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalności egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia,
 • Zabezpieczenie należności pieniężnych,
 • Wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym,
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających i sporządzanie oraz kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz podjecie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz realizowanie tych wniosków o odzyskanie lub podjecie środków zabezpieczających należności pieniężne,
 • Orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
 • Prowadzenie składnicy zajętych ruchomości
 • Zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • łatwość komunikacji
 • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B


Zobacz podobne oferty