Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69214

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca biurowa - siedząca,
•oświetlenie naturalne i sztuczne,
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
•obsługa klienta,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•budynek urzędu przystosowany do celów administracyjno-biurowych zgodnie z wymogami bhp i p.poż.

Zakres zadań

 • Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielanie podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, dokonywanie czynności sprawdzających i weryfikacyjnych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Wydawanie potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty