Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 136659

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji
 • Narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


I US w Gdańsku • Budynek posiada windę
 • trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

II US w GdańskuUS w Chojnicach 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, na podstawie ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy i ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • Wykonuje po otrzymaniu upoważnienia do reprezentacji przed sądami powszechnymi - zadań oskarżyciela publicznego.
 • Prowadzi pod nadzorem bezpośredniego przełożonego dochodzeń w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego, prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty