Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136946

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,
 • praca wykonywana samodzielnie lub w zespole,
 • praca pod presją czasu,
 • zagrożenie korupcją,
 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • brak windy w budynku,       
 • wejście bez barier,
 • budynek posada pomieszczenie sanitarne dla osób z niepełnosprawnościami
 • raport dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Realizuje czynności audytowe na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń w tym AEO
 • Prowadzi postępowania w sprawach celnych w zakresie pozwoleń na stosowanie ułatwień w tym AEO
 • Wykonuje czynności audytowe prowadzone w związku z monitorowaniem spełnienia warunków i kryteriów przez posiadaczy pozwoleń na stosowanie ułatwień w tym AEO
 • Prowadzi procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celno - skarbowymi (w ramach wspólnoty UE), wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie pozwoleń na stosowanie ułatwień w tym statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Unijnego Kodeksu Celnego, rozporządzenia wykonawczego oraz delegowanego i prawa celnego
 • Znajomość problematyki pozwoleń na stosowanie ułatwień w tym AEO
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego (akcyza, VAT)
 • Znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Zdolność jasnego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi programu ACL


Zobacz podobne oferty