Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 135513

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej
 • praca biurowa pod presją czasu
 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • więcej informacji na temat dostępności: raport dostępności

Zakres zadań

 • Przyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w formie elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Identyfikuje i rejestruje w systemie informatycznym przyjęte dokumenty
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Wspiera podatników i inne podmioty w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Udziela pisemne informacje podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty