Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129509

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, siedząca przy komputerze
 • praca w kontakcie z klientem
 • praca pod presją czasu, wykonywana szybko i dokładnie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy •  budynek posiada windę
 •  budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

 

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, dokonuje czynności weryfikacyjnych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Wydaje potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty