Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 127178

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w zespole
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • praca w siedzibie Urzędu
 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Bada zasadność zwrotu nadpłaty
 • Typuje podmioty do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty