Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126860

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno - biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • brak windy w budynku
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących: - podatków dochodowych, - podatku tonażowego, - wpłat z zysku, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości innych komórek, - podatków o czynności cywilnoprawnych, - podatków od spadków i darowizn,
 • Nadzoruje i koordynuje, na poziomie województwa, wymianę oraz analizę informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty