Oferty pracy

Referent / Inspektor ds. Sanitarnych

Jeśli współodpowiedzialność i współdecydowanie, wiarygodność, innowacyjność i dostrzeganie możliwości, ciągła chęć rozwoju i praca z pasją to wartości, które są Ci bliskie, zostań częścią naszego Zespołu!

 

Dyrektor Hevelianum na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj.: DZ.U. z 2022 r. poz.530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent / Inspektor ds. Sanitarnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Zadania:
 • utrzymanie w sprawności technicznej instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania,
 • zapewnienie sprawności działania odwodnienia parku, budynków i obiektów,
 • zapewnienie terminowej realizacji czynności serwisowych
  i eksploatacyjnych, wymaganych prawem, DTR, warunkami gwarancji
  i ustaleniami własnymi oraz prowadzenie bieżącego monitoringu stanu technicznego,
 • organizacja i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem awarii, remontami oraz drobnymi pracami inwestycyjnymi,
 • wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych na terenie Hevelianum,
 • kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących wad gwarancyjnych w obszarze infrastruktury sanitarnej,
 • nadzorowanie realizacji zewnętrznych umów i zleceń branży sanitarnej
  oraz dokonywanie weryfikacji, odbiorów i rozliczeń wykonanych prac,
 • przygotowanie, przechowywanie oraz przekazanie do archiwizacji po okresie użytkowania wszystkich dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 • wspieranie pozostałych procesów eksploatacyjnych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B (czynne),
 • umiejętność planowania, pracy w zespole i podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów.
Mile widziane:
 • roczny staż w pracy przy budowie lub eksploatacji instalacji  i urządzeń sanitarnych,
 • podstawowa znajomość obsługi budynkowych systemów BMS,
 • umiejętność czytania i interpretacji map geodezyjnych z sieciami uzbrojenia terenu oraz dokumentacji projektowych,
 • podstawowa znajomość aktów prawnych w zakresie instalacji sanitarnych i prawa budowlanego,
 • znajomość podstaw ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferujemy:
 • ciekawą i inspirującą pracę w cenionej i rozwijającej się instytucji,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • pracę biurową oraz pracę w terenie, związaną z realizacją zadań,
 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji: 5600-6600zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2023.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty