Oferty pracy

Ratownik Medyczny

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.-
Poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Ratownik Medyczny
Miejsce pracy: Gdańsk

 

Oferujemy:
 • Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/kontrakt w preferowanym wymiarze godzin
 • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych (możliwość dofinansowania przez pracodawcę)
 • CALYPSO – karta sportowa na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń grupowych w PZU S.A.
 • Program Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonych przez TFI PZU S.A.
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego
Podstawowe zadania na stanowisku:
 • Czynny udział w realizacji zadań i obowiązków na Oddziałach Spółki, w szczególności na SOR
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji SZJ
 • Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie minimum policealne – uzyskany tytuł zawodowy ratownika medycznego
 • Motywacja do pracy
 • Orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej


Zobacz podobne oferty