Oferty pracy

Radca prawny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87373

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego leżącego w kompetencjach Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w zakresie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 • wydaje opinie prawne dotyczące stosowania prawa w zakresie działania Inspektoratu,
 • przygotowuje lub opiniuje pod względem formalno - prawnym projekty wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • przygotowuje lub opiniuje projekty decyzji administracyjnych oraz postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez Inspektorat,
 • występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów w zakresie postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,


Zobacz podobne oferty