Oferty pracy

Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka
Miejsce pracy: Gdańsk
Zakres czynności:

 

doradztwo prawne na rzecz spółki w zakresie stałej obsługi prawnej Oddziału w Gdańsku, w tym w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, w tym dotyczące sprzedaży, oddania nieruchomości do korzystania, regulacji stanu prawnego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz spraw mieszkaniowych
 • sporządzanie projektów pism, umów oraz innych oświadczeń
 • opiniowanie i negocjowanie warunków umów
 • reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności w sprawach związanych z eksploatacją oraz komercjalizacją nieruchomości, jak również mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywanie ugód oraz porozumień z kontrahentami
 • sporządzenie opinii prawnych
 • bieżące wsparcie dla wewnętrznych komórek Oddziału Spółki
Wymagania:
 • doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego/adwokata
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych z zakresu prawa nieruchomości
 • wysoki poziom wiedzy z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, w szczególności w zakresie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami
 • dyspozycyjność - obsługa prawna w wymiarze 5 dni w tygodniu w formie dyżuru stacjonarnego w siedzibie Oddziału w Gdańsku
 • dokładność i sumienność, zdolność organizacji własnego czasu pracy, odporność na stres, samodzielność, komunikatywność
Oferujemy:
 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (b2b);
 • interesującą i pełną wyzwań pracę;
 • przyjazną atmosferę;
 • współpracę z firmą z bogatymi tradycjami.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Zobacz podobne oferty