Oferty pracy

Psycholog

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116863

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno -biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychologicznej pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w formie pierwszej pomocy psychologicznej w trudnej sytuacji zawodowej oraz indywidualnych i grupowych interwencji w zawodowych sytuacjach kryzysowych
 • Bierze udział w postępowaniach kwalifikacyjnych oraz w zespołach/komisjach ds. rekrutacji
 • Prowadzi psychoedukację ukierunkowaną na promocję zdrowia psychicznego (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy wykonujących zadania operacyjne)
 • Prowadzi szkolenia z zakresu wybranych elementów psychologii
 • Prowadzi "exit-interwiew" z odchodzącymi pracownikami/funkcjonariuszami
 • Wspiera kadrę kierowniczą w realizacji zadań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunkowe w zakresie psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu psychologii
 • Uprawnienia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych metodami testowymi
 • Wiedza z zakresu psychologii
 • Dyskrecja
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do badania osób starających się o pozwolenie na broń palną
 • Zdolności analityczne
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office


Zobacz podobne oferty