Oferty pracy

Projektant w branży torowej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Projektant w branży torowej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: WZ/IPD/135/05/24

W trakcie okresu próbnego miejscem wykonywania pracy będzie Warszawa. Po okresie próbnym istnieje możliwość wyboru miejsca wykonywania pracy w Warszawie lub Gdańsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI),
 • pełnienie nadzoru autorskiego dla projektów opracowywanych wewnętrznie w ramach działań Biura Przygotowania Inwestycji, a w razie potrzeby dla innych projektów, dla których nie ma możliwości zapewnienia usługi nadzoru przez zewnętrznego wykonawcę,
 • wskazywanie docelowych wymagań w zakresie parametrów technicznych infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem ich obecnej i przyszłej funkcji w systemie transportowym,
 • opracowywanie branżowych materiałów koncepcyjnych i projektowych dla nowych lub modernizowanych odcinków sieci linii kolejowych, mających szczególne znaczenie lub funkcję w systemie transportowym,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wdrożenia założeń dla danego zadania inwestycyjnego oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej dla tych zadań inwestycyjnych – współpraca przy tworzeniu Opisów Przedmiotu Zamówienia,
 • prowadzenie prac analitycznych w zakresie systemu transportu kolejowego, w tym sporządzanie branżowych analiz technicznych na etapie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • wykonanie, w charakterze projektanta, przynajmniej dwóch projektów budowlanych lub wykonawczych, obejmujących budowę lub przebudowę posterunku ruchu z co najmniej 10 rozjazdami,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość programu AutoCAD i/ lub Bentley Rail Track na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


Zobacz podobne oferty