Oferty pracy

Project Manager / Kierownik ds. Realizacji Inwestycji

Ogłoszenie numer: 7709229, z dnia 2022-11-18

Erontrans Sp. z o.o.

ERONTRANS Sp. z o.o. to jeden z czołowych polskich operatorów logistycznych, z ponad 30 – letnim doświadczeniem na rynku w branży TSL. Obecnie jedna z największych polskich firm sektora TSL z szerokim portfolio usług drogowych, morskich, intermodalnych oraz logistycznych.


Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Project Manager / Kierownik ds. Realizacji Inwestycji

Miejsce pracy: Pruszcz Gdański

 

Opis stanowiska

 • Samodzielne zarządzanie Projektami na każdym etapie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji
 • Przygotowanie wytycznych projektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technologicznych
 • Sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z niezbędnymi uzgadniania i zatwierdzeniami
 • Opracowanie budżetów i harmonogramów inwestycji oraz kontrola ich wykonania
 • Zarządzanie procesem opracowywania umów na dokumentację projektową, dostawy materiałów i urządzeń oraz na roboty budowlane GW i podwykonawcze
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, prowadzenie negocjacji z projektantami, wykonawcami i dostawcami, pozyskanie ofert, analiza ofert, rekomendacja najkorzystniejszej oferty i doprowadzenie do podpisania umowy
 • Bieżące nadzorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji
 • Pełnienie funkcji inspektora budowlanego
 • Zabezpieczenie nadzoru technicznego, powołanie zespołu inspektorów i koordynacja ich prac
 • Zarządzanie zmianami na Projekcie
 • Odpowiedzialność za utrzymanie założonego budżetu Projektu
 • Zamknięcie i rozliczenie Projektu
 • Udział w procesie komercjalizacji obiektu
 • Reprezentowanie Inwestora przed interesariuszami procesu inwestycyjnego
 • Bieżące raportowanie o postępach na Projekcie

Wymagania

 • Min. 7 lat doświadczenia w pracy na podobnym lub pokrewnym stanowisku po stronie GW lub Inwestora
 • Doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu budową min. dwóch hal magazynowych lub chłodniczych o pow. min. 10 000 m2 każda
 • Doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu budową min. dwóch obiektów biurowych o pow. min. 5 000 m2 każdy
 • Uprawnienia budowlane
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Budownictwo, Architektura)
 • Znajomość obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Znajomość procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie
 • Praktyczna znajomość programów pakietu MS Office, AutoCad, MS Project
 • Samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy własnej i zespołu, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy w zespole
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych
 • Uprawnienia budowlane

Dodatkowe atuty

 • Doświadczenie przy budowie hali mroźni
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub certyfikat (np. PRINCE2, PMI lub IPMA)
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty