Oferty pracy

Program Management Coordinator

Program Management Coordinator
Job location: Gdańsk, Poland

Bachelor’s degree in Business, CS, or equivalent and 6+ years tech exp or business exp that includes working closely with IT. Project Management Professional (PMP) certified. Proven ability to run programs and/or projects over $1M+ and multi-year durations. Cross-functional, geographically disperse, and multiple tracks of work. Includes ability to coach, mentor, and provide performance reviews.

  • Word, Excel, PowerPoint Proficiency
  • MS Project, preferred
  • Proficient in the use of SharePoint
  • Proficient in Progress Reporting - Methods and techniques for reporting progress and financial compliance against an agreed plan.
  • Proficient in Project Management - Principles, methods, techniques and tools for the effective management of projects from initiation through to implementation.
  • Proficient in Risk Management - Methods and techniques for the assessment and management of risk.
  • Proficient in Project Management Tools - Automated tools to assist in the project management process, by automating mechanical tasks such as scheduling, resource balancing, and time recording.
  • Proficient in Project Planning and Control Techniques - Techniques associated with planning and monitoring progress of projects. Examples: product/work breakdown structures, critical path analysis, earned value.
  • Qualifications include Project management qualification developed specifically for IS professionals, PMP - Project Management Professional - Project Management Institute (www.pmi.org)
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.