Oferty pracy

Prezes zarządu

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Prezes zarządu
Miejsce pracy: Jantar
Numer: StPr/20/0915
OBOWIĄZKI:
1. Zarządzanie działalnością i mieniem Spółki zgodnie z Umową Spółki, Regulaminem Pracy  Zarządu  oraz Kodeksem Spółek Handlowych,2. Kierowanie pracami Zarządu, zatrudnianie pracowników i zarządzanie nimi,3. Kształtowanie i realizacja strategii rozwoju Spółki oraz odpowiedzialność za zawarte kontrakty i umowy,4. Reprezentowanie Spółki, prowadzenie spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,5. Utrzymywanie dyscypliny finansowej Spółki i odpowiedzialność za realizację rocznego budżetu oraz długoterminowych planów finansowych i gospodarczych,6. Opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu Spółki oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej Spółki,7. Współpraca z organami Spółki.http://zlpwrp.pl/aktualnosci/
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS Ofice
Uprawnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy
Uprawnienia: prawo jazdy kategoria - B


Wymagania inne:

[Umiejętność 2] : minimum 3-letnie doświadczanie na stanowisku kierowniczym,[Umiejętność 1] : wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,

Miejsce pracy:

Jantar


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 7 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim