Oferty pracy

Praktyki studenckie / staż (płatne) przy budowie drogi ekspresowej S6

POLAQUA Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym projektem budowy S6 w Gdyni

zapraszamy do współpracy studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunku budownictwo

Praktyki studenckie / staż (płatne) przy budowie drogi ekspresowej S6
Miejsce pracy: Gdynia, ul. Chwaszczyńska 190
ZADANIA:
 • wsparcie kadry inżynierskiej w opracowywaniu dokumentacji technicznej;
 • zadania związane z postępem prac na projekcie;
 • pomoc w innych zadaniach administracyjnych.
OCZEKIWANIA:
 • status studenta ostatnich lat studiów lub absolwenci kierunku budownictwo;
 • znajomość zagadnień budowlanych, mile widziana wiedza i zainteresowanie obszarem drogowym;
 • otwartość na wiedzę oraz zdobywanie nowych doświadczeń;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność minimum 2 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
OFERUJEMY:
 • możliwość rozwoju na jednym z największych kontraktów drogowych w Polsce;
 • nawiązanie współpracy w oparciu o umowę zlecenie z możliwością zatrudnienia po odbyciu praktyki/stażu na umowę o pracę
 • wsparcie w budowie ścieżki kariery
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Informujemy, że:

dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora;
jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.


Zobacz podobne oferty