Oferty pracy

Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Sztutowo
Numer: StPr/21/0536
OBOWIĄZKI:
Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego: Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej. Współpraca z asystentem rodziny. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku.Ogłoszenie o naborze do pracy znajduje się na stronie: https://sztutowo.naszops.pl/ogloszenia-o-naborze-do-pracy/nabor-na-stanowisko-pracownik-socjalny-1
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne : Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz.1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:ukończone kolegium pracowników służb społecznych,ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,Kandydat posiada obywatelstwo polskie;Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wyrozumiałość, cierpliwość. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji. Umiejętność interpretacji przepisów prawa. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej (min.2 lata) Bardzo dobra obsługa komputera- systemy :POMOST, CAS, SEPI. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność. Prawo jazdy kat. B.INNE: Warunki pracy na stanowisku: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością zmiany na czas nieokreślony. Miejsce świadczenia pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego z innymi instytucjami.

Miejsce pracy:

Sztutowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze GdańskimZobacz podobne oferty