Oferty pracy

Pracownik obsługi biurowej w wydziale geodezji i kartografii

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Pracownik obsługi biurowej w wydziale geodezji i kartografii
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/2160
OBOWIĄZKI:

1) Zapoznanie się z KPA, ustawą o samorządzie powiatowym, prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 2) zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym, system zarządzania jakością i kodeksem etyki, które obowiązują w Starostwie, 3) zapoznanie się z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Wydziale, 4) zapoznanie się z zasadami przyjmowania, gromadzenia i udostępniania zasobów danych lub innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 5) pomoc przy przygotowywaniu i udostepnianiu materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; 6) pomoc przy przetwarzaniu do postaci elektronicznej zbiorów danych oraz innych materiałów przyjętych do zasobu; 7) pomoc przy udostepniauniu map oraz innych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, 8) pomoc przy rejestrowaniu dokumentów, korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz korespondencji obiegu wewnetrznego w elektronicznych systemach obiegu dokumentów obowiązujących w Starostwie, pomoc przy archiwizowaniu zbiorów oraz innych materiałów przyjętych do zasobu; 8) obsługa systemów informatycznych TurboEwid oraz e-urząd; 9) pomoc przy innych czynnościach wynikających z zakresów obowiązków poszczególnych pracowników wydziału pod ścisłym nadzorem i zgodą opiekuna stażu.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Uprawnienia: obsługa komputera

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty