Oferty pracy

Pracownik Magazynu

Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Miszewko
Zakres zadań:
 • przyjęcie, załadunek i utrzymanie porządku asortymentu,
 • zarządzanie zasobami magazynowymi zgodnie z wytycznymi,
 • wykonywanie różnorodnych zadań magazynowych.
Wymagania:
 • Doświadczenie
 • Certyfikat operatora wózków widłowych (preferowane, nie wymagane)
 • Precyzja, niezawodnością i umiejętnością samodzielnej organizacji pracy
 • Prawo jazdy z kat. B
Oferujemy:
 • Stabilność zatrudnienia w renomowanej firmie, z możliwością rozwoju
 • Umowa o pracę
 • Konkurencje wynagrodzenie
 • Bony świąteczne
 • Dodatki socjalne takie jak Karta Multisport
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wibo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kartuzach ul. Kościerska 11
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wibo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 1 rok.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wibo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kartuzach ul. Kościerska 11 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Wibo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Kościerskiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Zobacz podobne oferty