Oferty pracy

Pracownik Magazynowy

DGTronik Sp. z o.o. zajmuje się usługami montażu elektroniki oraz szeregiem innych usług dla producentów OEM krajowych i zagranicznych.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko :

Pracownik Magazynowy
Miejsce pracy: Straszyn, k. Gdańska

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiadać będzie między innymi za prawidłowe przyjmowanie na stan magazynu materiałów i elementów elektronicznych zamawianych przez Biuro Zaopatrzenia oraz kompletowanie i wydawanie komponentów na produkcję.

 

Oczekiwania:
 • Znajomość elementów elektronicznych,
 • Umiejętność identyfikacji kodów komponentów elektronicznych,
 • Umiejętność pracy z komputerem,
 • Sprawność manualna,
 • Wysoka dyscyplina pracy,
Podstawowe zadania:
 • Przyjmowanie oraz kontrola jakościowa i ilościowa zamówionych przez Biuro Zaopatrzenia elementów,
 • Kompletowanie i wydawanie elementów wg specyfikacji materiałowych,
 • Prawidłowe składowanie  elementów i materiałów,
 • Rejestracja wszystkich przychodów i rozchodów (kartoteka elektroniczna),
 • Rozpisywanie Zleceń Produkcyjnych.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • Karta Multisport,
 • Zapewniamy transport zakładowy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV z klauzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm."
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DGT Sp. z o. o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy i dbamy o ich bezpieczeństwo.Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 10 lat.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kadry@dgt.com.pl