Oferty pracy

Pracownik Działu Technicznego

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje:

Pracownik Działu Technicznego
Miejsce pracy: Gdańsk
Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
 • stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń i systemów funkcjonujących w terminalach pasażerskich
 • zapewnienie ciągłości eksploatacji ww. urządzeń oraz systemów
 • w przypadku wystąpienia awarii dysponowanie do ich usunięcia służb portu lotniczego lub podmiotów zewnętrznych
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, AUTOMATYKA, elektronika, inteligentne instalacje elektryczne, zarządzanie obiektami, wentylacja-klimatyzacja)
 • znajomość zagadnień związanych z takimi systemami jak: instalacje utrzymania komfortu, zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i chłodu, nadzór instalacji technicznych, wind itp.
 • znajomość pakietu MS Office
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość obsługi systemu BMS (Building Management Systems)
 • doświadczenie na stanowisku technicznym
 • uprawnienia SEP I Grupa „E” do 15 kV
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
Oferujemy:
 • umowę o pracę na stanowisku Dyspozytora Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.