Oferty pracy

Pracownik ds. terenów kolejowych i ochrony środowiska​

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Stanowisko ds. terenów kolejowych i ochrony środowiska​
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: WZ/IR/256/01/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie opinii dotyczących dokumentacji na potrzeby realizacji przydzielonych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska wynikających z monitorowania realizacji inwestycji,
 • monitorowanie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnień projektów budowlanych i innych pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorowanie realizacji przydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska określonych w decyzjach administracyjnych,
 • współudział w konsultacjach społecznych w zakresie oddziaływania na środowisko projektów inwestycyjnych Centrum Realizacji Inwestycji,
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie w części dotyczącej ochrony środowiska wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji środowiskowej,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych praw do nabytych nieruchomości,
 • monitorowanie spraw dotyczących wykonywanych prac geodezyjnych i wykonywanej dokumentacji geodezyjnej w prowadzonym procesie inwestycyjnym,
 • monitorowanie spraw z zakresu  ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Spółki  PKP PLK S.A. oraz na nieruchomościach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Spółki PKP PLK S.A.,
 • udział w weryfikacji dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z inwestycjami / ochroną środowiska / geodezją,
 • wiedza zawodowa w zakresie projektów inwestycyjnych, ochrony środowiska, geodezji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


Zobacz podobne oferty