Oferty pracy

Pracownik ds. Obsługi Recepcji / Portierni

Pracownik ds. Obsługi Recepcji / Portierni
Miejsce pracy: Gdańsk
R/43R22/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pokoi mieszkańcom Domu Studenckiego oraz upoważnionym osobom do pozostałych pomieszczeń w budynku,
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkańca przez osoby przebywające w Domu Studenckim,
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa osób i mienia osób oraz budynku w zakresie przeciwpożarowym, stanem urządzeń elektrycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych – odnotowywanie w książce dyżurów wszelkich zdarzeń i spostrzeżeń,
 • Obsługa mieszkańców w zakresie ułatwienia dostarczania korespondencji, przyjmowania zgłoszeń o awariach i zakłócaniu spokoju mieszkańców,
 • Kwaterowanie studentów i gości.

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Przygotowywanie materiałów do praktycznych zajęć dydaktycznych (podłoża, hodowle, preparaty, testy i inne wykorzystywane do zajęć),
 • Przygotowywanie podłoży bakteriologicznych,
 • Hodowla drobnoustrojów i ich identyfikacja (biochemiczna i serologiczna),
 • Oznaczanie oporności drobnoustrojów na leki,
 • Utrzymywanie kolekcji szczepów wykorzystywanych do celów naukowych i dydaktycznych,
 • Wykonywanie prostych zadań badawczych związanych z prowadzonymi projektami naukowym oraz opracowanie i analiza uzyskanych wyników,
 • Sterylizacja materiałów przeznaczonych do zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych,
 • Prowadzenie badań i dokumentacji w ramach prac usługowych,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zakładu.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę (na zastępstwo),
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.


Zobacz podobne oferty