Oferty pracy

Pracownik ds. edukacji

Dyrektor Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk)

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik ds. edukacji
Miejsce pracy: Gdańsk
(w zakresie nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki)
(praca na zastępstwo)
Zadania:
 • tworzenie nowych scenariuszy zajęć, wydarzeń i innych form aktywności w zakresie nauk ścisłych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki,
 • prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk ścisłych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, skierowanych do różnych grup odbiorców,
 • realizacja wydarzeń o charakterze popularyzatorskim w zakresie nauk ścisłych ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, skierowanych do różnych grup odbiorców,
 • opieka merytoryczna nad ekspozycją o tematyce matematycznej,
 • udział w wydarzeniach promujących działalność edukacyjną działu Edukacji i Popularyzacji Nauki,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju nauki i edukacji.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe - w zakresie nauk ścisłych, w szczególności w zakresie matematyki lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenie w obszarze edukacji,
 • znajomość zagadnień związanych z naukami ścisłymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • dyspozycyjność (praca również w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
Mile widziane (dodatkowe):
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • łatwość przekazywania wiedzy,
 • umiejętność pracy z dziećmi oraz młodzieżą,
 • zainteresowania w obszarze edukacji alternatywnej, poza formalnej;
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, zajęć dla różnych grup wiekowych;
 • kreatywność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie,
 • wysoki poziom kompetencji interpersonalnych,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznym zespole, który ceni sobie współpracę, rozwój i pozytywną energię,
 • realizację ciekawych projektów,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • 13 pensja,
 • benefity (ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinasowanie wypoczynku dla dzieci; refundacja zakupu okularów korekcyjnych),
 • elastyczny czas pracy,
Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. Tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • umowa o pracę na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, kolejna umowa o pracę do uzgodnienia,
 • wynagrodzenie całkowite w przedziale 4700 – 5000 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji (wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
 • przewidywany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2023,
 • miejsce pracy: siedziba Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • mile widziane referencje,
 • kserokopie dokumentów kwalifikacyjnych, świadectw pracy, dyplomów ukończenia studiów, itp.,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Zobacz podobne oferty