Oferty pracy

Pracownik ds. administracyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Pracownik ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/21/0229
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją procesu zakupów i zamówień publicznych w oparciu o Regulamin zamówień publicznych do 130 tys. zł. obowiązujący w jednostce oraz w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych; monitorowanie i przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych; prowadzenie spraw związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostki; organizacja i prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie kontroli zarządczej w jednostce; prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia będącego na stanie jednostki; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku jednostki oraz kontrola merytoryczna realizacji zawartych umów ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych; przygotowanie zarządzeń i regulaminów w zakresie zajmowanego stanowiska; opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie rejestru umów w jednostce; prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska; współpraca z innymi komórkami jednostki w zakresie bieżących spraw związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy. Praca na czas określony 6 miesięcy. Godz. pracy 7-15.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS Office


Wymagania inne:

Obywatelstwo polskie;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Stanowisko związane z realizacją zadań administracyjnych w SOSiR. Wynagrodzenie od 4200 zł brutto - w zależności od posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Link do ogłoszenia o naborze:https://sosirslupsk.naszbip.pl/oferty-pracy/n,oferta-pracy-na-wolne-stanowisko-pracownik-ds-administracyjnych-aktualne

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty