Oferty pracy

Pracownik biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Kartuzy
Numer: StPr/23/0525
OBOWIĄZKI:
1. Zapoznanie się z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.2. Zapoznanie się z przepisami pracy dot. funkcjonowania Urzędu, w tym przepisami bhp i p.poż;3. Zapoznanie się z zakresem zadań i obowiązków Działu Ewidencji i Rozliczeń w szczególności na stanowisku ds. rejestracji;4. Zapoznanie się z drukami, które obowiązują w dziale ER;5. Zapoznanie się z programem SYRIUSZ;6. Udzielanie informacji w zakresie praw i obowiązków osób rejestrujących się jako bezrobotne lub poszukujące pracy;7. Zapisywanie zainteresowane osoby zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna / poszukująca pracy w harmonogram wizyt w urzędzie;8. Pomoc przy zadaniach związanych z rejestracją osób bezrobotnych (weryfikowanie dokumentów, wzywanie do uzupełnienia braków);9. Pomoc w redagowaniu pism i przygotowywanie pism w edytorze tekstów;10. Przekazywanie kart rejestracyjnych do działu PP, archiwum;11. Przygotowywanie korespondencji;12. Pomoc pracownikom działu przy wykonywaniu ich zadań;13. Obsługa urządzeń biurowych.
Miejsce pracy:

Kartuzy


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach