Oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Pracownik administracyjno-biurowy
Miejsce pracy: Dzierżążno
Numer: StPr/21/0307
OBOWIĄZKI:
1. odbycie instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p.poż2. zapoznanie z regulaminem pracy3. zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Organizatora stażu4. przyjmowanie i podział korespondencji:- rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących zgodnie z instrukcją kancelaryjną- wpisanie pism do książki nadawczej lub do dziennika korespondencyjnego- przepisywanie, adresowanie i wysyłanie korespondencji- podział korespondencji przychodzącej na odpowiednie komórki organizacyjne- przygotowanie korespondencji do wysłania5. przestrzeganie obiegu dokumentów (zgodnie z instrukcją kancelaryjną6. znakowanie pisma zgodnie z zasadami systemu dziennikowego7. przyjmowanie Klientów oraz udzielanie im informacji8. kierowanie Klientów do odpowiedniego pracownika firmy9. odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym10. kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników firmy11. wysyłanie i odbieranie e-maili12. sporządzanie pism wychodzących i innych dokumentów przy wykorzystaniu programów komputerowych13. kserowanie oraz skanowanie dokumentów14. prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa15. nadzorowanie umówionych terminów spotkań Prezesa16. odwoływanie i uustalanie nowych terminów spotkań Prezesa17. obsługa spotkań służbowych 18. prowadzenie rejestru wyjść służbowych19. prowadzenie rejestru kontroli20. sporządzanie listy zakupionych artykułów biurowych21. wydawanie zakupionych artykułów biurowych22. bieżąca pomoc administracyjno-biurowa w biurze23. stała współpraca z pozostałymi pracownikami firmy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Dzierżążno


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w KartuzachZobacz podobne oferty