Oferty pracy

Post-doc (Pracownik badawczy)

Tytuł projektu: Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskich 

 

Kierownik Projekt: prof. dr hab. Paweł Wiczling 

 

 Typ konkursu NCN: SONATA BIS 

 

Grupa nauk: ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

Post-doc (Pracownik badawczy)
Miejsce pracy: Gdańsk
R/90R21/DEG

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • pomiary w układzie LC/MS/MS LC-TOF/MS dla mieszanin analitów w różnych warunkach chromatograficznych,
 • procesowanie otrzymanych danych retencyjnych i widm masowych,
 • analiza danych z wykorzystaniem Bayesowskich modeli hierarchicznych,
 • wykorzystanie otrzymanych modeli do optymalizacji warunków rozdzieleń chromatograficznych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenie w technikach chromatograficznych: LC/MS/MS LC-TOF/MS,
 • stopienia naukowy doktora uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • doświadczenie w analizie danych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacji na konferencjach,
 • umiejętność prezentowania wyników badań - sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w grupie nauczycieli akademickich,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty