Oferty pracy

Pielęgniarka/pielęgniarz szpitala i ambulatorium z izbą chorych

Gdański Urząd Pracy
Pielęgniarka/pielęgniarz szpitala i ambulatorium z izbą chorych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7591
OBOWIĄZKI:
Opieka pielęgniarska nad osobami pobawionymi wolności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne


Wymagania inne:

w Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisacho ochronie informacji niejawnych, posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku. Mile widziane: umiejętność sprawnej organizacji pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, odporność na stres i pracę pod presją czasu.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 5 697,65 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty