Oferty pracy

Pedagog Specjalny ze spec. z logopedii

Przedszkole Katolickie 

Pedagog Specjalny ze spec. z logopedii
Miejsce pracy: Gdynia, 7 minut od SKM Gdynia Orłowo
Opis stanowiska
  • Pedagog Specjalny - Udział w zespołach PPP, opracowanie dokumentacji PPP i IPET i WOPFU, prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc rodzicom, nauczycielom, dzieciom, współpraca z nimi, wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami i posiadającymi orzeczenie lub opinię lub taką potrzebę itp.
  • Logopeda - terapia dzieci z wadami wymowy i mowy, w tym dzieci z orzeczeniami i opiniami oraz PPP
Wymagania
  • Pedagog specjalny - Pedagogika Specjalna
  • Logopeda - logopedia lub neurologopedia
Oferujemy
  • Spokojna praca, dobra atmosfera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.