Oferty pracy

Oskarżyciel skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 72420

Warunki pracy

- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, siedząca,
z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca w - - trzykondygnacyjny budynek urzędu bez windy, oświetlenie sztuczne i naturalne.zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz prowadzeni dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości.
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego.
 • Orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • umiejętność argumentowania
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty