Oferty pracy

Operator

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Operator
Miejsce pracy: Gdynia
Nr ref.: PGEEC/DOW/JS/58/2022

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja planów produkcji poprzez nadzorowanie pracy programów sterujących kotłami, turbozespołami i instalacją mokrego odsiarczania spalin IMOS oraz kontrola parametrów pracy sieci ciepłowniczej
 • Obsługa zdalna i miejscowa turbozespołu i jego urządzeń pomocniczych , kolektorów parowych, wymienników podturbinowych, stacji redukcyjno-schładzających, pomp wody zasilającej i zbiorników wody zasilającej, pomp olejowych i zbiorników olejowych, stacji wodorowych, chłodnic i wymienników wody oraz innych urządzeń pomocniczych.
 • Obsługa zdalna i miejscowa kotła i jego urządzeń pomocniczych wraz z instalacją odazotowania spalin SNCR
 • Obsługa zdalna instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS)
 • Utrzymywanie optymalnych parametrów pracy urządzeń zgodnie z wytycznymi, dokonywanie obchodów i sporządzanie dokumentacji ruchowej.
 • Przekazywanie przełożonemu informacji o usterkach, nieprawidłowościach w pracy urządzeń i odchyleniach od obowiązujących parametrów.
 • Kontrola emisji spalin na podstawie dostępnych programów komputerowych.
 • Przestrzeganie obowiązujących norm, instrukcji oraz procedur w zakresie BHP i ppoż.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe.
 • Min. 2 lata pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne typu „E” w grupie 1 i 2.
 • Otwartość na zmiany i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i nietypowych.

Mile widziana:

 • Znajomość zagadnień elektrycznych i systemów sterowania urządzeniami.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.


Zobacz podobne oferty