Oferty pracy

Oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oficer portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 86960

Warunki pracy

Czynniki szczególnie i warunki uciążliwe utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie. Narzędzia i materiały pracy: komputer Infrastruktura. Bariery architektoniczne: brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie oraz wydaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie
 • przeprowadza kontrole stwierdzające zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz udziela wsparcia informacyjnego w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • dokonuje zapisów w dzienniku portowym
 • wykonuje czynności dochodzeniowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym
 • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)


Zobacz podobne oferty