Oferty pracy

Od referenta do specjalisty w wydziale budżetowo-finansowym

Gdański Urząd Pracy
Od referenta do specjalisty w wydziale budżetowo-finansowym
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/4749
OBOWIĄZKI:
Współpraca przy naliczaniu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, PPK. Współpraca przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac. Współpraca przy prowadzeniu dokumentacji oraz ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Współpraca przy sporządzaniu raportów, zestawień płacowych. Współpraca przy sporządzaniu oraz przy przesyłaniu deklaracji ZUS, PIT. Współpraca przy sporządzaniu dokumentów pracowniczych (zaświadczenia, ERP-7). Prowadzenie ewidencji kaucji i wadium oraz naliczanie odsetek. Wystawianie not księgowych. Prowadzenie spraw z zakresu zajęć wierzytelności , w tym korespondencji związanej z zajęciami wierzytelności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

minimum 2-letni staż pracy - w tym min. 1 rok doświadczenie w księgowości, oraz minimum 1 rok w zakresie naliczania wynagrodzeń. Znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń, doświadczenie w przygotowaniu dokumentów do ZUS,US, przepisów ZUS podatkowych. Znajomość programu Płatnik. Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. Bardzo dobra znajomość MS Excel oraz MS Office. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty