Oferty pracy

Od podinspektora do starszego inspektoraw zespole ds. ekonomicznychw departamencie kultury

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do starszego inspektoraw zespole ds. ekonomicznychw departamencie kultury
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2208
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw ekonomicznych w dziedzinie kultury,realizowanie całości spraw ekonomicznych dla instytucji kultury prowadzonych oraz współprowadzonych przez Województwo Pomorskie, współpraca z departamentami UMWP i instytucjami kultury prowadzonymi i współprowadzonymi przez Województwo Pomorskie, zastępowanie nieobecnego pracownika w zakresie spraw związanych z działalnością zespołu, wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Departamentu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych (ekonomia i finanse), min. 1 rok stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, w szczególności ustawy: o finansach publicznych, rachunkowości, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,znajomość ustawy o samorządzie województwa,umiejętność: logicznego i analitycznego myślenia; formułowania i prezentacji wniosków; analizowania dokumentacji finansowej; wyszukiwania oraz analizy danych zawartych w rejestrach, zasobach publicznych oraz danych statystycznych; planowania i organizowania pracy własnej pracy w zespole oraz agregacji obowiązków i przechodzenia z jednego zadania na drugie,samodzielność; elastyczność i gotowość do podejmowania różnych zadań oraz znajomość ogólnych zasad poprawnego formułowania tekstów urzędowych pod względem merytorycznym i kultury komunikacji językowej,dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point itp.),brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe:szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów, rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty