Oferty pracy

Od podinspektora do starszego inspektora w referacie polityki ekologicznej (zespół ds. wojewódzkiej bazy danych o odpadach)w departamencie środowiska i rolnictwa

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do starszego inspektora w referacie polityki ekologicznej (zespół ds. wojewódzkiej bazy danych o odpadach)w departamencie środowiska i rolnictwa
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2332
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw związanych z obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z ustaw: o odpadach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.Prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadamiUdostępnianie informacji o środowisku.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe,znajomość przepisów dot. Bazy Danych o Odpadach (BDO) oraz sprawozdawczości wynikającej z art. 73 75 ustawy o odpadach, znajomość przepisów dotyczących kompetencji marszałka województwa związanych z opłatami produktowymi wynikającymi z ustaw: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i innych aktów prawnych z nimi związanych;znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa,znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point),brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wymagania dodatkowe: min. półroczne doświadczenie zawodowe (staż pracy lub umowy cywilno-prawne) w zakresie ochrony środowiska lub administracji publicznej, wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii, prawa i administracji lub pokrewnych,studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu ochrony środowiska, komunikatywna znajomość języka angielskiego,komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dociekliwość, skrupulatność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty