Oferty pracy

Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie instrumentów finansowych w departamencie rozwoju regionalnego i przestrzennego

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie instrumentów finansowych w departamencie rozwoju regionalnego i przestrzennego
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9051
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WP 2014-2020 w zakresie instrumentów finansowych (w tym m.in. bieżąca współpraca z podmiotami wdrażającymi instrumenty finansowe, weryfikacja wniosków o płatność oraz prowadzenie kontroli, udział w przygotowaniu stosownych raportów na potrzeby Zarządu Województwa i Komitetu Monitorującego RPO WP oraz Komisji Europejskiej, udział w zamknięciu pomocy w ramach RPO WP), koordynacja ponownego wykorzystania środków pochodzących z instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2007-2013, tworzenie podstaw strategicznych w zakresie wykorzystania środków rozwojowych, w szczególności perspektywy UE 2021-2027 (w tym udział w przygotowaniu, aktualizacji, koordynacji i realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, udział w koordynacji wykorzystania środków UE perspektywy 2021-2027, udział w procesie konsultowania i wypracowania stanowisk Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie kluczowych średniookresowych i długookresowych dokumentów, polityk i aktów prawnych na poziomie krajowym i UE).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

minimum 2-letni staż pracy w instytucji finansowej, instytucji otoczenia biznesu lub jednostce samorządu terytorialnego, znajomość dokumentów programowych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym dotyczących wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020, znajomość zasad realizacji projektów ze środków UE, znajomość specyfiki i problematyki rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa pomorskiego, znajomość zasad funkcjonowania wsparcia zwrotnego w województwie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność przeprowadzania spotkań, w tym umiejętność wystąpień publicznych,znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządu województwa w tym znajomość ustawy o samorządzie województwa.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty