Oferty pracy

Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Miejsce pracy: Brzeźno Lęborskie
Numer: StPr/21/0262
OBOWIĄZKI:
Praca w Szkole Filialnej (Brzeźno Lęborskie) Szkoły Podstawowej w Łęczycach, Oddział Przedszkolny1. W porozumieniu z nauczycielem ustala działania w czasie zajęć i zakres czynności dzieci posiadających orzeczenie;2. Na podstawie dokumentacji i obserwacji dokonuje diagnozy, aby ukierunkować proces dydaktyczny dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego3. Uczestniczy w ustalaniu zakresu dostosowań edukacyjnych dla dziecka posiadającego orzeczenie4. Organizuje lub współorganizuje z innymi nauczycielami wycieczki, wyjścia oraz uroczystości przedszkolne5. Na podstawie toku zajęć (dostarczonego przez nauczyciela) przygotowuje dostosowane środki dydaktyczne6. Współuczestniczy w tworzeniu indywidualnych programów nauczania7. Realizuje ustalone dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwosci i potrzeb dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego8. Opracowuje Indywidualne Programy Eduykacyjno-Terapeutyczne po przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia9. Czynnie uczestniczy w pracach zespołu, wspiera go fachową wiedzą10. Utrzymuje stały kontakt z rodzicanmi, uczestniczy w zebraniach i konsultacjach11. Prowadzi obowiązującą dokumentację pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Miejsce pracy:

Brzeźno Lęborskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 949 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w WejherowieZobacz podobne oferty