Oferty pracy

Naczelnik Wydziału Zamówień

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału Zamówień

Gdańsk
Numer referencyjny:
WZ/IR/46/03/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzorowanie i koordynowanie sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej,
 • nadzorowanie i koordynowanie sporządzania i przekazywania do publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym i udzieleniu zamówienia publicznego,
 • udział w pracach Komisji Przetargowej oraz w postępowaniach odwoławczych w celu obrony interesów Spółki,
 • nadzorowanie przygotowywania dokumentów z postępowania przetargowego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w celu: możliwości udzielenia zamówienia, uznania wydatków za kwalifikowane, potwierdzenia prawidłowości przebiegu procedury przetargowej,
 • nadzorowanie przygotowywania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego,
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur celem dostosowania do wymagań legislacyjnych i organizacyjnych,
 • koordynacja przekazywanych danych w zakresie procedur przetargowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych, w tym 2 lata pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem,
 • znajomość pakietu MS Office oraz systemu SEPE,
 • wiedza zawodowa w zakresie negocjacji oraz zamówień publicznych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.Zobacz podobne oferty