Oferty pracy

Młodszy Specjalista w grupie pracowników naukowo - technicznych w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

Młodszy Specjalista w grupie pracowników naukowo - technicznych w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
Miejsce pracy: Gdańsk
R/34R24/WCH
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Wykonywanie badań z wykorzystaniem technik analizy klasycznej i instrumentalnej m.in.: chromatografii (HPLC, GC), spektrofotometrii UV-VIS, spektrometrii (FAAS)
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • Udział w organizowaniu i zapewnieniu właściwego funkcjonowania bazy technicznej badań naukowych
 • Uczestnictwo w pracach naukowych i dydaktycznych prowadzonych w Katedrze oraz publikowaniu wyników badań
 • Przygotowywanie i standaryzacja odczynników, próbek, szkła i sprzętu do badań naukowych i na ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez Katedrę i Zakład Bromatologii
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej oraz przepisów BHP
 • Obsługa zamówień odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego
 • Inne bieżące zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium
 • W miarę konieczności, na polecenie Kierownika Katedry, wykonywanie innych zadań o charakterze dydaktycznym, naukowym, usługowym oraz technicznym

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub mgr inż.) - preferowane kierunki: chemia, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, technologia żywności lub inne pokrewne
 • Znajomość technik analitycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Skrupulatność, wnikliwość, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i dokładność przy realizacji powierzonych zadań
 • Mile widziane doświadczenie w analizie żywności
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia
 • Możliwość rozwoju i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w ramach pracy doktorskiej
 • Pracę w młodym, prężnie działającym, ambitnym zespole
 • Przyjazną i koleżeńską atmosferę w zespole
 • A ponadto: benefity dla rodziców, atrakcje kulturalne i sportowe, wczasy pod gruszą


Zobacz podobne oferty