Oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie
poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: MSOUZ/TUW/04/2022
Zadania na stanowisku:

Obsługa administracyjna procesu zawierania nowych i istniejących grupowych umów ubezpieczenia, w tym:

 • współpraca i wsparcie Regionalnych Kierowników Sprzedaży w zakresie wdrożenia nowej grupy ubezpieczonych,
 • współpraca z Brokerami Ubezpieczeniowymi, Multiagencjami oraz pozostałymi pośrednikami zewnętrznymi w zakresie obsługi administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia,
 • weryfikowanie poprawności dokumentacji ubezpieczeniowej,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nowych oraz wznawianych umów,
 • wdrażanie administratorów polis po stronie Klienta w obsługę dedykowanego systemu,
 • obsługa reklamacji,
 • miesięczne rozliczanie zawartych umów,
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z obsługiwanymi Klientami Biznesowymi,
 • współpraca z zespołami powiązanymi w Dziale Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • nastawienia na pro – klient,
 • dobrej organizacji pracy własnej, dokładności i skrupulatności,
 • umiejętności pracy pod presja czasu,
 • chęci uczenia się,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 • otwartości na współpracę,
 • minimum średniego wykształcenia.
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedza na temat rynku ubezpieczeniowego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w kilkuosobowym doświadczonym zespole,
 • ruchomy rozkład czasu pracy i możliwość pracy zdalnej,
 • dodatki dla pracowników: dofinansowanie urlopu, PPE, ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenie na życie; dostęp do programu Multisport, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do grupy sportowej, 
 • dobra lokalizacja biura w Sopocie, blisko przystanku SKM.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Zobacz podobne oferty