Oferty pracy

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
(Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach)
Miejsce pracy: Chojnice
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.221.19
Opis zadań na stanowisku:
 • organizacja i nadzór pracy monterów realizujących zadania na sieciach i instalacjach gazowych, w tym prace niebezpieczne i gazoniebezpieczne,
 • odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych grupom monterskim,
 • ocena niezawodności oraz stanu technicznego sieci gazowej oraz zgłaszanie potrzeb remontowo – modernizacyjnych,
 • odpowiedzialność za właściwy dobór pracowników (uwzględniający posiadanie niezbędnych uprawnień) do prac na sieci gazowej,
 • udział w odbiorach oraz przyjmowaniu do eksploatacji sieci gazowej,
 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 • ewidencjonowanie realizowanych prac oraz analiza raportów z wykonanych prac,
 • współpraca przy aktualizacji ewidencji majątku sieciowego,
 • odpowiedzialność za zapewnienie i prawidłowe wykorzystanie narzędzi, urządzeń i sprzętu,
 • współpraca przy ocenie okresowej nadzorowanych pracowników.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie średnie, pożądane wyższe techniczne,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • bardzo dobra znajomość przepisów obowiązujących przy budowie i użytkowaniu sieci dystrybucyjnych,
 • wiedza z zakresu eksploatacji sieci gazowej i technik napraw oraz technik przepływu gazu,
 • świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 w zakresie eksploatacji i dozoru – lub gotowość do uzupełnienia,
 • świadectwo kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE,
 • umiejętność zarządzania zasobami w podległym obszarze,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji (m.in. udział w projektach, szkoleniach, studiach),
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.